Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
lunaticade
7393 14c6
Reposted fromnewperception newperception
lunaticade
4479 353a
Reposted fromyourprisoner yourprisoner
lunaticade
  Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi 
  za waszą czułość w nieczułości świata 
  za niepewność wśród jego pewności

  Bądźcie pozdrowieni 
  za to, że odczuwacie innych tak, jak siebie samych

  Bądźcie pozdrowieni 
  za to, że odczuwacie niepokój świata 
  jego bezdenną ograniczoność i pewność siebie

  Bądźcie pozdrowieni 
  za potrzebę oczyszczenia rąk z niewidzialnego brudu świata 
  za wasz lęk przed bezsensem istnienia

  Za delikatność nie mówienia innym tego, co w nich widzicie

  Bądźcie pozdrowieni 
  za waszą niezaradność praktyczną w zwykłym 
  i praktyczność w nieznanym 
  za wasz realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego

  Bądźcie pozdrowieni 
  za waszą wyłączność i trwogę przed utratą bliskich 
  za wasze zachłanne przyjaźnie i lęk, że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami

  Bądźcie pozdrowieni 
  za waszą twórczość i ekstazę 
  za nieprzystosowanie do tego co jest, a przystosowanie do tego, co być powinno

  Bądźcie pozdrowieni 
  za wasze wielkie uzdolnienia nigdy nie wykorzystane 
  za to, że niepoznanie się na waszej wielkości 
  nie pozwoli docenić tych, co przyjdą po was

  Bądźcie pozdrowieni 
  za to, że jesteście leczeni 
  zamiast leczyć innych

  Bądźcie pozdrowieni 
  za to, że wasza niebiańska siła jest spychana i deptana 
  przez siłę brutalną i zwierzęcą

  za to, co w was przeczutego, niewypowiedzianego, nieograniczonego

  za samotność i niezwykłość waszych dróg

  bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

— Kazimierz Dąbrowski
lunaticade
"Kiedy cię zobaczyłem pierwszy raz, serce mi zadrżało. Kiedy cię zobaczyłem drugi raz, serce mi zadrżało. Za trzecim razem czwartym razem piątym razem i każdym następnym serce mi drżało".
— Frey James - "Milion małych kawałków"
Reposted fromdreamingboy dreamingboy
lunaticade
7606 bc2f
Reposted fromsomethingpositive somethingpositive
lunaticade
lunaticade
0874 b752
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
lunaticade
Play fullscreen
Reposted byyellowlittleflowercomecloser
lunaticade
Gdy w twoim chłodzie się wygrzewam, 
to jedno myślę coraz częściej:
że nie odchodzę, kiedy trzeba, 
na twoje szczęście. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted bynotthesameurwiskoLadyKamikaZex-raydzisniezasne
lunaticade
3605 b78d
Reposted fromtez tez
lunaticade
7547 7c0a
Reposted fromhalfappleforyou halfappleforyou
lunaticade
8139 9949
Reposted fromzaduzonaraz zaduzonaraz
lunaticade
9026 fe83 500
3911 c29b 500
Reposted frombooluga booluga
lunaticade
8237 e630
home. once.
Reposted fromadaamanth adaamanth
lunaticade
7055 15f7
Reposted fromdontbemad dontbemad
lunaticade
6360 7124
Reposted fromRowena Rowena
lunaticade
8851 10dc 500
Reposted fromkajecikowo kajecikowo
lunaticade
9758 d2b1
człowiek to zagadka 
Reposted fromwhatu whatu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl